صفحه اصلی
وبینار چگونه برای پژوهش خود سرمایه جذب کنیم برگزار می شود
  • 1352 بازدید

دوشنبه 13 تیر1401 از ساعت 20-21 وبینار چگونه برای پژوهش خود سرمایه جذب کنیم برگزار می شود. مدرس این وبینار دکتر پرستو علیخانی، مدرس مدعو دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، و به همت معاونت پژوهشی این دانشکده اجرا می گردد.

نشانی وبینار: http://194.225.24.96/marasem-tarbiati/

افزودن نظرات