صفحه اصلی
تقدیر از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در جشنواره روابط عمومی های دانشگاه
  • 877 بازدید

یکشنبه اول خرداد 1401 جشنواره روابط عمومی های برتر دانشگاه شهید بهشتی در سالن خوارزمی مرکز همایشهای دانشگاه برگزار شد. در این جشنواره از مراکز، دانشکده ها و پژوهشکده های برتر در حوزه روابط عمومی تقدیر شد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی جزو واحدهای برتر در همه شاخصها شناخته شد و با حضور دکتر مظاهری رئیس دانشکده، تقدیر شد.

 

افزودن نظرات