صفحه اصلی
عضویت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در کمیته آموزشIEEE
  • 1065 بازدید

کمیته فعالیت های آموزشی شاخه ایرانی IEEE دو عضو جدید خود را در جلسه هفته گذشته خود معرفی کرد. دکتر بهار بندعلی و دکتر امیررضا اصنافی از طرف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به عضویت کمیته آموزش شاخه ایرانی IEEEدر آمدند و مقرر شد ارتباط اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشکده را به این کمیته علمی برقرار نمایند.

https://www.ieee.org.ir/committees/educational-activities/chair-members/

افزودن نظرات