صفحه اصلی
کسب رتبه برتر توسط نشریه روانشناسی کاربردی
  • 6007 بازدید

 نتایج ارزیابی 26 نشریه دانشگاه شهید بهشتی مربوط به سال 1400 که توسط وزارت عتف انجام شده بود اعلام گردید. بر این اساس:
از میان 26 نشریه علمی دانشگاه شهید بهشتی که وارد فرآیند ارزیابی شده بودند
 نشریه (روان شناسی کاربردی) تبدیل به اولین نشریه دانشگاه شهید بهشتی گردید که توانست رتبه (الف) را در سیستم جدید ارزیابی که از سال 1398 ایجاد گردیده است، کسب نماید. نشریات مشاوره شغلی و سازمانی و مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی نیز حائز رتبه ب شدند. کسب این موفقیت را به همکاران نشریات دانشکده، به ویژه نشریه روانشناسی کاربردی تبریک می گوییم.

افزودن نظرات