اشتغال و کارآفرینی

فرصت های شغلی و کارآفرینی


از آنجایی که دانش آموختگان دانشگاه در موقعیتهای شغلی مختلفی قراردارند که می تواند برای فارغ التحصیلان جدید ایجاد اشتغال نمایند لذا در صورتیکه امکان استخدام و یا هرگونه کمک به این افراد را دارید می توانید شرایط خود را جهت استفاده متقاضیان از طریق نشانی پست الکترونیکی ارسال نمایید.


 

آگهی استخدام

تاريخ: 1402/06/12

آگهی استخدام

تاريخ: 1402/05/30