آزمایشگاه ها و امکانات پژوهشی

 

آزمایشگاه ها:

  • آزمایشگاه بیو دیجیتال:                          دکتر سمن نورزاده
  • آزمایشگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک:            دکتر بهروز سلامت
  • آزمایشگاه مطالعات خواب:                     دکتر مسعود طهماسیان، دکتر مجتبی زارعی
  • آزمایشگاه رادیوشیمی پزشکی:             دکتر محمد قلعی 
  • آزمایشگاه الکتروشیمی پزشکی:            دکتر محمد قلعی
  • آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی:                        دکتر رضا لشگری، دکتر بهروز سلامت
  • آزمایشگاه پاتولوژی دیجیتال هوشمند:      دکتر رضا لشگری، دکتر هستی شعبانی

 

مرکز فناوری ها و نوآوری های پزشکی: این مرکز که در ساختمان پژوهشکده علوم و فناوری‏های پزشکی قرار دارد با همکاری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی برای پیشبرد هر چه سریعتر فعالیت‏های دانش بنیان ایجاد شده است. در این مرکر کلیه محققان و دانشجویان می‏توانند با ارائه یک طرح فناورانه ایده خود را به آزمایش بگذارند. فعالیت آنان زیر نظر اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری‏های پزشکی انجام می‏شود. این دوره پیش شتابدهنده به فن آور اجازه می‏دهد تا ایده خود را در بوته آزمایش گذاشته و در صورتی که امیدی به دستیابی یک محصول باشد با توصیه پژوهشکده به مرکز رشد منتقل می‏شود و بودجه لازم برای پیشبرد فعالیت خود را بدست می‏آورد.

مدیر مرکز فناوری و نوآوری‏های پزشکی و نماینده پارک علم و فناوری در پژوهشکده: دکتر بهروز سلامت

 

کتابخانه استاد فقید اصلان ضرابی

سایت کامپیوتر و سرور تحلیل داده ‏های پزشکی