درباره پژوهشکده

مدیریت پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی​

Responsive Image

مجتبی زارعی ​​

مسئول راه‌اندازی پژوهشکده

پست الکترونیک:
mzarei@me.com


شماره تماس: 29905801

صفحه پروفسور مجتبی زارعی
Responsive Image

محمد قلعی

معاون آموزشی - پژوهشی

پست الکترونیک:
m_ghalei@sbu.ac.ir

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳​

صفحه دکتر محمد قلعی
Responsive Image

حمیدرضا شریفی

مدیر اجرایی

پست الکترونیک:
sharifi3241@yahoo.com

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳

صفحه حمیدرضا شریفی