صفحه اصلی
برگزاری کارگاه یادگیری عمیق با استفاده از تنسورفلو و کراس
  • 1278 بازدید


 

افزودن نظرات