صفحه اصلی
آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی دومین جشنواره ملی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • 705 مشاهدات

در دومین جشنواره ملی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با محوریت پیشگیری از انواع خشونت كه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و دانشگاه یزد در تاریخ 11 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، رساله دکتری مرضیه ابراهیمی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی با کسب رتبه دوم در رشته جامعه شناسی به عنوان پایان نامه برتر در این جشنواره برگزیده شد.

تز دکتری مرضیه ابراهیمی با عنوان «تبیین جامعه شناختی جرائم خشن زنان» در دانشگاه تهران و  با راهنمایی سرکار خانم دکتر صادقی و با مشاوره جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر نیازپور انجام شده بود.

افزودن نظرات