صفحه اصلی
اطلاعيه جلسه دفاع از رساله دكتري رشته علوم اجتماعی
  • 1331 بازدید

 

با موضوع
بررسي ميزان محروميت اجتماعي و احساس بي عدالتي بر هنجارهاي اجتماعي
با تأكيد بر جامعه ايران


استاد راهنما: دكتر مسعود چلبي
استاد مشاور: دكتر مهدي مالمير
اساتید داور داخلی: دکتر مصطفی اجتهادی ـ دکتر محمد یزدانی نسب
اساتید داور خارجی: دکتر محمدحسین پناهی ـ دکتر منصوره اعظم آزاده

دانشجو: هدا ياقوتي

زمان: سه شنبه 31 فروردين 1400 ساعت 16
مكان: سامانه مجازي دانشگاه شهيد بهشتي، اتاق دفاع شماره 4
لينك ورود:

http://194.225.24.96/defa-adabiat-4


 

افزودن نظرات