صفحه اصلی
انتشار مقاله کوتاه (جستار)
  • 275 بازدید

انتشار مقاله کوتاهی (جستار) از مهدی مالمیر عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی در کتاب کرونا و جامعه ایران. مطالب این کتاب در ۳۰۸ صفحه توسط تعدادی از پژوهشگران به رشته تحریر درآمده است. این کتاب را پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات منتشر کرده است. علاقه مندان می توانند نسخه کامل این کتاب را از سایت مرکز رصد فرهنگی کشور دریافت نمایند.

افزودن نظرات