صفحه اصلی
انتشار کتاب دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • 163 بازدید

مدیریت منابع آب امر میان‌بخشی و بین‌سازمانی است. هرگونه تلاش برای سازگاری با کم‌آبی مستلزم آن است که سازمان‌های مختلف، اقشار گوناگون، و بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه با هم همکاری کنند تا کاستن از مصارف موجود آب و سازگار کردن مصارف با منابع در دسترس امکان‌پذیر شود.

کتاب «شهرهای حساس به آب: ایده و برنامه عمل» به چالش مدیریت تقاضای آب از طریق راهکارهای جلب مشارکت همه ذینفعان آب شهری می‌پردازد. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه باید مشارکت سیاست‌گذاران، ‌تصمیم‌گیرندگان، شهروندان،‌ رسانه‌ها،‌ گروه‌های مختلف بخش خصوصی و نهادهای دولتی و غیردولتی را برای حساس کردن اذهان نسبت به مسأله آب و سازگاری با کم‌آبی جلب کرد. این کتاب طرح ایده‌ای در علوم اجتماعی مدیریت منابع آب است که همراه با آن طرح اقدام عملی برای تحقق ایده‌های مندرج در کتاب نیز به‌طور خاص برای شهر مشهد ارائه شده است.

کتاب «شهرهای حساس به آب: ایده و برنامه عمل» نوشته محمد فاضلی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، سارا احمدی و فرزاد پیاده راهکارهای عملی استفاده از ظرفیت علوم اجتماعی برای پیش بردن فعالیت‌های میان‌بخشی برای جلب مشارکت شهروندان و همه ذینفعان برای مدیریت منابع محدود آب را آشکار می‌کند.

این کتاب در خردادماه 1400 توسط انتشارات ابزار اندیشه، با مشارکت شرکت آب و فاضلاب مشهد منتشر شده است.

افزودن نظرات