صفحه اصلی
انتشار کتاب دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی
  • 845 بازدید

 

انتشار کتاب جدید محمد فاضلی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی؛ کتاب ایران بر لبه تیغ تاملات نویسنده است درباره جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی در ایران. این کتاب توسط انتشارات روزنه منتشر شده است.

آینده ایران چه می شود؟ این سؤال دشوار و طاقت­­فرساست و نمی­توان آن را از ذهن پاک کرد. خاصه آن که زندگی روزمره هر شهروندی هم به آن گره خورده است. این کتاب شرح شماری از مهم­ترین مسائلی است که پیش روی ایرانیان و حکمرانان­شان قرار دارد. مسائلی که برخی بدخیم شده­ اند. محصول وضعیت نهادها و کیفیت حکمرانی هستند و برای دست یافتن به کیفیت زندگی بهتر باید آنها را تعدیل و اصلاح کرد. کتاب نسبت به واکنش نامناسب حکمرانان نسبت به مسائل پیش روی ایران هشدار می­دهد و مدعی است «ما نسلی هستیم که بر لبه تیغ راه می­رویم.» نویسنده معتقد است در گذشته زیرساخت­های بسیاری فراهم شده و فرصت­های از دست رفته است، اما هنوز فرصت هست برای کنشگری حاکمان، ارتقای کیفیت حکومت و گذار سلامت از روی لبه تیغی که بر آن قرار داریم. کتاب آشکارا از رویکردی نهادگرا به سیاست و تحلیل اجتماعی، ضرورت اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت و توانمندسازی حکومت دفاع می ­کند.

 

افزودن نظرات