صفحه اصلی
انتشار کتاب دکتر کاوه بهرامی سبحانی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی
  • 1953 بازدید

 کتاب «درآمدی بر نحو زبان آلمانی» تألیف دکتر کاوه بهرامی سبحانی، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

اثر حاضر با هدف معرفی مبانی نحو زبان آلمانی به مخاطبان فارسی زبان نوشته شده است. مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان رشته زبان و ادبیات آلمانی در دوره­ های کارشناسی و کارشناسی ارشدند و علاقه مندان به حوزة زبانشناسی آلمانی نیز، به شرط تسلط نسبی به این زبان (در سطح 1B)، می ­توانند از مطالب کتاب بهره ­مند شوند. این متن به فارسی و به طبع با نمونه­ ها و شاهدمثال­ های آلمانی نگاشته شده، ولی نویسنده به عمد مثال ­ها را ترجمه نکرده است. ترجمة مثال­ ها ممکن بود ناخواسته مسیر کتاب را به سوی زبانشناسی مقابله­ ای و مقایسة داده ­های زبان آلمانی با ساختار زبان فارسی بکشاند.

کتاب حاضر را می ­توان نخستین اثر در حوزة نحو زبان آلمانی دانست که به فارسی نوشته شده است. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1367 کتابی با نام درآمدی بر نحو زبان المانی و تجزیه و تحلیل دستوری متن به قلم دکتر آنالیزه قهرمان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه، منتشر کرده است.

 

افزودن نظرات