صفحه اصلی
برگزاری نشست «آغاز شهرنشینی در ایران: توسعه مراکز شهری در فلات ایران»
  • 467 بازدید

 

هفتمین جلسه از دور سوم مجموعه سمینارهای پژوهشی آنلاین

برگزاری نشست «آغاز شهرنشینی در ایران: توسعه مراکز شهری در فلات ایران»

 

رفتار شهری در نهشت های غیرشهری: نگاهی فرای الگوواره چایلدی

 

دکتر کامیار عبدی

گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان: دوشنبه 24 خردادماه 1400 ساعت 18:30

http://us02web.zoom.us/j/86162926497?pwd=YWZBSEIET2EwWG5nRK5kUTBnQlh6UT09

افزودن نظرات