صفحه اصلی
برگزاری نشست «خیام و اندیشه های او»
  • 270 بازدید

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

 

حلقه ی بازخوانی متون کهن

خیام و اندیشه های او

​​​​​​​

با حضور دکتر احمد خاتمی

 

زمان: دوشنبه ها ساعت 16

https://old.sbu.ac.ir/webinar

افزودن نظرات