صفحه اصلی
برگزاری نشست جنس دستوری و آموزش آن در زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی
  • 1572 بازدید

دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری گروه زبان و ادبیات آلمانی و انجمن علمی گروه برگزار می کند:

جنس دستوری و آموزش آن در زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی

سخنران

دکتر کاتاریناهیرت

از دانشگاه کوبلنتس ـ لندوا

زمان: یکشنبه سوم اسفندماه 1399 ساعت 12

www.sbu.ac.ir/webinar

 

 

افزودن نظرات