صفحه اصلی
برگزاری نشست سفارش نویسی در ادبیات کودک (آسیب ها و ظرفیت ها)
  • 370 بازدید

نشست تخصصی به همت کتابخانه شقایق

سفارش نویسی در ادبیات کودک (آسیب ها و ظرفیت ها)

 

کارشناسان برنامه

دکتر قدرت الله طاهری

(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، منتقد و نویسنده)

 

سیدمصطفی مطهری

(نویسنده، ناشر و ارزیاب کتاب کودک و نوجوان)

 

سیدمحمد مهاجرانی

(کارشناس ارشد ادبیات کودک از دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده و شاعر کودک)

 

دبیر نشست

فرزانه فراهانی

(کارشناس ارشد ادبیات کودک از دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب کودک)

 

دوشنبه 15 آذر 1400 ساعت 15

مکان: فرهنگسرای گلستان

افزودن نظرات