صفحه اصلی
برگزاری نشست سیاست، ژئوپولیتیک و جامعه ایران، توصیف شرایط حاضر
  • 392 بازدید

جلسه نقد کتاب و سخنرانی
سیاست، ژئوپولیتیک و جامعه ایران، توصیف شرایط حاضر

با حضور و سخنرانی

دکتر علی عباسی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر پاتریک رینگنبرگ

در کتابفروشی پرس‌آن‌پوش شهر پاریس

شنبه ۱۳ آذر. ساعت ۱۹ بوقت فرانسه

 

افزودن نظرات