صفحه اصلی
برگزاری نشست پاندمی کرونا و مراسم عزاداری محرم
  • 577 بازدید

 

گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند

 

نشست اینستاگرامی با موضوع

پاندمی کرونا و مراسم عزاداری محرم

 

 

با حضور

دکتر زهره سروش فر

(مدیر جلسه و عضو شورای مدیریت گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران)

دکتر محمدرضا پویافر

(عضو هیأت علمی دانشگاه امین)

دکتر احمد شکرچی

(عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 

زمان: یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 20:30 تا 22:30

 

آدرس

Sociology.of.religion

دانلود فایل
افزودن نظرات