صفحه اصلی
برگزاری نشست «چرا تاريخ اسلام»
  • 873 بازدید

 

انجمن علمی ايران‌شناسی و تاريخ دانشگاه ميبد با همكاری اتحاديه انجمن‌های علمی دانشجويی تاريخ برگزار می‌کند

 

چرا تاريخ اسلام؟

جايگاه درس‌های تاريخ اسلام در برنامه آموزش دانشگاهی تاريخ در ايران معاصر

 

سخنران

دكتر زهير صياميان گرجی

هيات علمی گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتی

 

زمان: چهارشنبه ٨ ارديبهشت ١٤٠٠ ساعت: ١٨:٣٠

لينک ورود به نشست

http://vc.meybod.ac.ir/hi-meeting/

افزودن نظرات