صفحه اصلی
برگزاری نشست گونه شناسی نقوش جانورسان
  • 598 بازدید

 

در بررسی و کاوش‌های باستان‌شناسی بسیاری از یافته‌ها در کلاسه آثار متفاوت مانند ظروف، پیکرک، مجسمه،  نقش برجسته و نگارگری به دست آمده و مورد پژوهش هستند. بخشی از این یافته‌ها شامل نقوش جانورسانی هستند که به زیبایی از گونه‌های جانوری ایجاد شده‌اند. این دسته آثار دارای کالبدی تجسمی از ظاهر گونه‌ها بوده که با توجه به رفتار یا حضور آن گونه در طبیعت ( اهلی یا وحشی) ایجاد شده‌اند. در این برنامه آقای محمدرضا رکنی باستان شناس و کارشناس پژوهشکده باستان شناسی کشور که سالیان چندی است به تحقیق بر روی گونه های جانوری در طبیعت حال حاضر و در مواد باستان شناسی می پردازد، به چگونگی گونه‌شناسی جانوری این آثار پرداخته و با توجه به رفتارشناسی هر گونه تلاش در شناخت ویژگی‌های نقش در اثر به مفهوم ارتباط، همزیستی، شکار، بومی یا مهاجر و اسطوره و معنی می پردازد.

 

با حضور

محمدرضا رکنی

کارشناس پژوهشکده باستان شناسی

 

زمان: یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 18

http://sbu.ac.ir/webinar

دانلود فایل
افزودن نظرات