صفحه اصلی
برگزاری همایش حقوق و علوم انسانی تکثر فرهنگي و حاکمیت قانون
  • 2484 بازدید

همايش علمی
با حضور اساتیدی از دانشگاه­های برلين، فرانکفورت، کيل
و موسسه ماکس پلانک هايدلبرگ آلمان
با موضوع: 
حقوق و علوم انسانی
تکثر فرهنگي و حاکمیت قانون 
تهران: 6 اسفندماه 1396
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شهيد بهشتي