صفحه اصلی
برگزاری همایش ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
  • 1050 بازدید

همایش امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در روزهای سه شنبه ۲۸ بهمن و چهارشنبه ۲۹ بهمن توسط انجمن مددکاری اجتماعی ایران و با مشارکت گروه علوم اجتماعی برگزار می شود. برنامه کامل نشست ها به شرح فایل پیوست است.

 

اهداف کنفرانس

  • انجام نیاز سنجی های مرتبط با حوزه اجتماعی در برنامه از منظر نخبگان
  • شناسایی دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان
  • آماده سازی دستگاه ها برای ورود به مرحله تهیه مفاد/احکام موردنیاز در راستای انجام وظایف مندرج در اسناد سیاستگذاری در محدوده زمانی ۵ ساله برنامه هفتم
  • کمک به افزایش تعامل بین انجمن ها، صاحب نظران،دستگاه های مرتبط با مراجع مرتبط با برنامه
  • ایجاد فضای گفت گوی اجتماعی علمی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، سلامت اجتماعی و برنامه هفتم

 

نحوه برگزاری کنفرانس

الف: آنلاین (برخط)

ب: حضوری با تعداد محدود مدیران ارشد و صاحب نظران کلیدی (در صورت مناسب بودن شرایط کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی)

 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات