صفحه اصلی
برگزاری وبینار باستان زمین شناسی 1
  • 30 بازدید

 

وبینار

باستان زمین شناسی 1

دیرین اقلیم شناسی

زمان: 5 اسفندماه 1399 ساعت 18

آدرس ورود به شرکت در وبینار

http://vclas9.ut.ac.ir/archaeology

شرکت برای عموم آزاد است

 ​​​​​​​

 

افزودن نظرات