صفحه اصلی
برگزاری نشست خشونت خانگی علیه زنان
  • 471 بازدید

برگزاری نشست

خشونت خانگی علیه زنان

بررسی تأثیرگذاری فرهنگ در مقوله خشونت علیه زنان

 

سخنران:

دکتر حسن محدتی گیلوایی

دکتر مرضیه ابراهیمی

 

دبیر نشست

منصوره فصیح

 

زمان: سه شنبه 22 تیر 1400 ساعت 11 تا 13

www.skyroom.online/ch/ricac/culture

افزودن نظرات