صفحه اصلی
دانشگاه شهیدبهشتی در جمع برترین دانشگاه‌های جهان در گروه علوم‌انسانی
  • 1745 بازدید

 

رتبه بندی دانشگاه‌های جهان ۲۰۲۲ بر اساس موضوع: علوم اجتماعی نیز از همان شاخص‌های عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز بهره گرفته و دانشگاه‌های پیشرو در زمینه‌های مطالعات ارتباطات و رسانه‌ها، علوم سیاسی و روابط بین الملل (به همراه مطالعات توسعه)، جامعه شناسی و جغرافیا دسته بندی شده‌اند.

رتبه‌بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ در گروه علوم‌انسانی با موضوعات «تجارت و اقتصاد»، «آموزش»، «حقوق» و «علوم اجتماعی» منتشر شد.

رتبه‌بندی گروه علوم‌انسانی از همان شاخص‌های عملکردی قابل‌اعتماد و دقیق مانند رتبه‌بندی‌های دانشگاه تایمز ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۲ استفاده می‌کند در بخش موضوعی مجدداً متناسب با زمینه‌های فعالیت هر دانشگاه تنظیم شده است..

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی تایمز موضوع: علوم اجتماعی​​​​​

ردیف رتبه جهانی دانشگاه
1 301 ـ 400 دانشگاه شیراز
2 501 ـ 600 دانشگاه شهید بهشتی
3 601+ دانشگاه فردوسی مشهد
4 601+ دانشگاه تهران

​​​​​​​

 

 

افزودن نظرات