صفحه اصلی
انتخاب دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان واحد نمونه آموزشی
  • 666 بازدید

درخشش دانشکده ادبیات و علوم انسانی در جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400، جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت برگزار شد. در این دوره از جشنواره ۴ واحد نمونه آموزشی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند که دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز در این جشنواره به عنوان واحد نمونه آموزشی انتخاب شد. همچنین آقای دکتر دزفولیان، آقای دکتر رسولی، آقای دکتر حسن زاده و خانم دکتر ترابی از اساتید دانشکده به عنوان استاد برگزیده در بخشهای مختلف انتخاب شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. کسب این موفقیت را به ویژه به معاونت آموزشی دانشکده و اساتید برگزیده و همچنین همه اساتید، کارکنان و دانشجویان تبریک می گوییم.

​​​​​​​

دکتر کاظم دزفولیان

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر حجت رسولی

استاد گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر دومینیک کارنوی ترابی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه

دکتر رضوان حسن زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات روسی

​​​​​​​

 

افزودن نظرات