صفحه اصلی
دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی برگزیدگان خود را شناخت
  • 676 مشاهدات

​​​​​​

در دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی، دکتر منوچهر صانعی دره‌بیدی استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  (در حوزه فلسفه) به‌عنوان مترجم برتر شناخته شد که با لوح تقدیر رئیس جمهور، لوح تقدیر آیسسکو، لوح تقدیر کمیسیون ملی یونسکو، یادمان جشنواره و همچنین جایزه نقدی تقدیر شد.

به ایشان و خانواده بزرگ‌ دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک می گوییم.

 

​​​​​​​

 

 

 

افزودن نظرات