صفحه اصلی
دومین نشست علمی نقد کتاب «علوم انسانی و مسألۀ تأثیر اجتماعی»
  • 1301 بازدید

 

 

این نشست با همکاری سه نهاد علمی دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن جامعه شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور نویسنده کتاب مقصود فراستخواه برگزار می شود

 

ناقدان کتاب

دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابراهیم اخلاصی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

مدیر پنل و مدیر گروه جامعه شناسی علم و فناوری انجمن جامعه شناسی

دکتر سید یعقوب موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

 

زمان: 16 اسفندماه 1399 ساعت 19 ـ 17

https://et-adobe.atu.ac.ir/press-book

افزودن نظرات