صفحه اصلی
دومین کتاب از مجموعه ایران در عهد باستان متأخر به دبیری دکتر نگین میری
  • 979 مشاهدات

 

دومین کتاب از مجموعه ایران در عهد باستان متأخر به دبیری دکتر نگین میری، عضو هیأت علمی گروه باستان‌شناسی، توسط نشر سینا وابسته به مؤسسه انتشارات حکمت با عنوان در میان امپراتوری‌ها منتشر شد.

چهارده عنوان کتاب از میان متون دست اول و پژوهش‌های نوین درباره تحولات ایران در عهد باستان متاخر (سده های ۳ تا ۸ م.) با محوریت روابط ایران ساسانی و روم و نیز ظهور و گسترش اسلام جهت انتشار در این مجموعه توسط ایشان انتخاب شده‌ است؛ از میان دو عنوان منتشر و شش عنوان نیز در فرایند ویرایش و در نوبت انتشار قرار دارند.

 

​​​​​​​

 

 

افزودن نظرات