صفحه اصلی
دین، جامعه و مسأله کرونا
  • 1592 بازدید

خوشه چهارم تحقیقاتی مبارزه با (اجتماعی، روانی و تربیتی) برگزار می‌کنند:

 

نشست علمی «دین، جامعه و مسأله کرونا» با حضور پژوهشگران حوزۀ دین و جامعه‌شناسی برگزار می‌شود.

 

سخنرانان: دکتر احمد شکرچی، استادیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دکتر محمدرضا پویافر،  استادیار جامعه شناسی دانشگاه امین

 

 

زمان: دو‌شنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 18:30 تا 20

دبیر​ نشست: دکتر مهدی مالمیر استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
 

 

لینک دسترسی برای عموم: