صفحه اصلی
سرپرست گروه فلسفه منصوب شد
  • 309 بازدید

 

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ هفتم تیر 1400، دکتر اصغر واعظی، دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست گروه فلسفه منصوب کرد.

افزودن نظرات