صفحه اصلی
سلسله نشست های آموزش عالی در غرب کشور
  • 1027 بازدید

مرکز مطالعات تاریخی (اسناد، آرشیو و موزه ها) و گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه فردوسی برگزار می کند

 

سلسله نشست های آموزش عالی در غرب کشور

 

نشست علمی تجلیل از دکتر عزت الله رادمنش

نخستین مدرس تاریخ و تمدن دانشکده علوم  کرمانشاهان

و رئیس کتابخانه و مدیر گروه ادبیات

 

زمان چهارشنبه 25 فروردین 1400  ساعت 10 صبح

لینک ورود

http://vc1.razi.ac.ir/history

دانلود فایل
افزودن نظرات