صفحه اصلی
مقرات و ضوابط برگزاری امتحانات نیمسال دوم 1400-1399
  • 1540 مشاهدات

 

برگزاری امتحانات نیمسال دوم1400-1399 از تاریخ 18/03/1400 آغاز خواهد شد، جهت افزایش کیفیت برگزاری امتحانات به شرح زیر اعلام می­ گردد:

از هر گونه تغییر در تاریخ تعیین شده امتحانات خودداری شود.

صرفاً دانشجویانی که نام ایشان در لیست حضور و غیاب امتحان (گزارش204 سامانه گلستان) موجود است، حق شرکت در امتحانات پایان نیمسال را دارند.

با توجه به ارتقاء زیرساخت‌ها و امکانات نرم افزاری، لازم است کلیه امتحانات این نیمسال از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه (Lms) و سامانه درس افزار برگزار شود. بدیهی است هر امتحاناتی که غیر از سامانه (Lms)  و سامانه درس افزار برگزار شود مورد تایید این مدیریت نیست.

در صورتیکه در جلسه امتحان از سوی دانشجو تقلب و تخلف صورت گیرد، لازم است گزارش آن توسط استاد محترم درس به آموزش واحد ارسال شود. آموزش واحد نیز موظف است طی نامه رسمی حداکثر یک هفته اداری پس از امتحان مذکور، گزارش مربوطه را به کمیته انضباطی دانشگاه منعکس نماید تا طبق آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در این موارد صرفاً نظر و حکم کمیته مذکور برای دانشجو قابل اعمال در سیستم  جامع آموزشی گلستان خواهد بود. لذا لازم است از درج هر گونه نمره برای این قبیل دانشجویان بدون توجه به حکم مربوطه خودداری شود.

 استاد محترم درس باید یک روز اداری پس از اتمام امتحان هر درس، گزارش غایبین امتحان درس را به اطلاع مسئول آموزش واحد برسانند. مسئولین و کارشناسان محترم آموزش واحد‌ها ی آموزشی نیز موظفند، حداکثر تا 7روز اداری پس از شروع امتحان هر درس، نسبت به ثبت غیبت دانشجویان آن درس در سامانه جامع آموزشی سیستم گلستان اقدام نمایند.

 

دانلود فایل
افزودن نظرات