صفحه اصلی
نشست بازاندیشی در آموزش دانشگاهی تاریخ
  • 461 بازدید

گروه مطالعات تاریخی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می کند:

 

سلسله نشست­ های

بازاندیشی در آموزش دانشگاهی تاریخ

نظریه­ ها، مدل و مفاهیم در تاریخ باستان

 

ناقدان

دکتر اسماعیل سنگاری

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

دکتر کامیار عبدی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

مترجم کتاب

دکتر احسان افکنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

زمان: چهارشنبه 21 مهرماه 1400 ساعت 15 الی 17

آدرس: https://b2n.ir/170679

افزودن نظرات