صفحه اصلی
نشست تخصصی باستان شناسی عیلام
  • 404 بازدید

انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی دانشگاه تهران و موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند

نشست تخصصی باستان شناسی عیلام

 

عیلام: پدیداری «تاریخی» از ایران باستان

به کوشش مشترک باستان شناسی و زبان شناسی

کامیار عبدی (گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

 

نام عیلام در روزگار باستان و شیوه نگارش امروزین آن

مهرداد ملک زاده (سرپرست مرکز سیاست گذاری و آینده پژوهی و استادیار پژوهشی پژوهشکده باستان شناسی)

 

چشم انداز سیاسی و اقتصادی ایران در دوره آغاز عیلامی

روح اله یوسفی زشک (گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد ورامین)

 

عیلام در هزاره سوم: یک مفهوم بین النهرین

فرانسوا دوسه (مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه)

 

رنگ و معنای آن در دوران عیلام

علی اعراب (دانشجو دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران)

 

زمان: چهارشنبه 6 بهمن 1400 ساعت 17:30

لینک ورود

http://vroom.ut.ac.ir/archaeology

افزودن نظرات