صفحه اصلی
نشست روانشناسی تکاملی
  • 481 بازدید

دکتر کامیار عبدی

دکتری انسان­شناسی از دانشگاه میشیگان

استاد باستان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر حامد وحدتی نسب

دکتری انسان­شناسی پیش  از تاریخ از دانشگاه ایالتی آریزونا

مدیر گروه باستان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

مجری

مهدی اوصانلو

 

زمان: شنبه 17 مهر ساعت 21

افزودن نظرات