صفحه اصلی
هجدهمین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی (تلسی)
  • 432 بازدید

 

آموزش زبان های خارجی در نظام آموزش عمومی ایران

فرصت ها و محدودیت ها

 

سخنرانان

دکتر محمدرضا عنانی سراب (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محمود امانی طهرانی (دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش)

دکتر سیدبهنام علوی مقدم (دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

دکتر غلامرضا عباسیان (دانشیار دانشگاه امام علی (ع)

دکتر ویدا رحیمی نژاد (استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروزش)

دکتر رضا خیرآبادی (دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

 

آدرس ثبت نام: www.tellsiconf.com

تاریخ برگزاری کنفرانس: 18 ـ 16 آذر

مهلت ثبت نام: پنجشنبه 11 آذرماه 1400

افزودن نظرات