صفحه اصلی
هشتمین جایزه ادبی جلال آل احمد
  • 2267 بازدید

کتاب «روایت شناسی کاربردی» تألیف دکتر علی عباسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه در هشتمین جایزه ادبی جلال آل احمد به عنوان اثر شایسته تقدیر در بخش «نقد ادبی» شناخته شده است.