صفحه اصلی
هفتمین درس گفتار سیمرغ پارسی به مناسب روز بزرگداشت حافظ شیرازی
  • 436 بازدید

سخنران

دکتر قدرت الله طاهری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

 

دبیر علمی نشست

دکتر الهام حدادی

کارشناس معاونت امور بین­ الملل بنیاد سعدی

 

زمان 20 مهرماه 1400 ساعت 18

افزودن نظرات