صفحه اصلی
همایش حاکمیت، مشروعیت و اقتدار در اسلام شیعی
  • 464 بازدید

 

حضور آقای دکتر شکرچی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی در کنفرانس بین المللی دانشگاه بیرمنگام با عنوان "حاکمیت، مشروعیت و اقتدار در اسلام شیعی: روحانیون و دولت، گذشته و اکنون". دکتر شکرچی در مقاله ای با عنوان تحولات روایت شیعی از خلال تحلیل روایت عاشورا در دو متن سنتی و مدرن تلاش دارند تحول این روایت در فرایند تکوین دولت مدرن و ارتباط آن با هویت جمعی و ناسیونالیسم دینی را بررسی نمایند.

افزودن نظرات