صفحه اصلی
همکاری علمی دانشگاه شهید بهشتی با نهادهای باستان ‌شناسی افغانستان
  • 745 بازدید

 

آقای دکتر کورش محمدخانی عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آرکئوژئوفیزیک به دعوت هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان، ریاست باستان شناسی افغانستان و خدمات فرهنگی آقاخان در افغانستان جهت بررسی آرکئوژئوفیزیک در محوطه باستانی بالاحصار کابل، از تاریخ 8 خرداد ماه 1400 به مدت یک هفته به شهر کابل سفر نمودند. ایشان ضمن انجام بازدید از محوطه و امکان سنجی بررسی های میدانی ژئوفیزیکی در محوطه، اقدام به بررسی تجهیزات و امکانات دستگاهی موجود نمودند.

برگزاری کارگاه تخصصی کابرد روش های ژئوفیزیک اکتشافی و مستندنگاری در باستان شناسی، از دیگر اهداف این سفر بود. در طی این مدت ایشان ضمن راه اندازی دستگاه ها و نرم افزارهای تخصصی برداشت مغناطیسی، بخش هایی از محوطه بالاحصار را نیز با روش مغناطیس سنجی بررسی نمودند. به دلیل وجود بقایای تسليحات جنگی چون تانک و توپ و گلوله و ترکش‌ های فراوان در سطح زمین، توصیه شد که ابتدا محوطه کاملاً پاکسازی گردد تا از ایجاد نویزهای مغناطیسی در تهیه نقشه های ژئوفیزیکی جلوگیری شود و سپس اقدام به بررسی میدانی در محوطه نموده شود. همچنین کارگاه تخصصی یک روزه آرکئوژئوفیزیک و مستندنگاری در باستان شناسی با حضور بیش از هفتاد نفر از استادان و دانشجویان باستان شناسی دانشگاه کابل، باستان شناسان هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان و اعضای ریاست باستان شناسی افغانستان برگزار گردید که بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت.

محوطه باستانی بالاحصار، قلعه ای است واقع بر بلندی کوهی قرار در مرکز شهر کابل كه لایه هایی فرهنگی از دوره کوشانی، مغول و عصر حاضر را دارا است. این محوطه وسیع، داراي مساحتی در حدود 50 هکتار است که امروزه تنها ده هکتار آن آزاد و برای فعالیت های باستان شناسی مناسب است و بقیه محوطه در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار دارد.

 

 

افزودن نظرات