صفحه اصلی
هم اندیشی درباره تاریخ اجتماعی ایران مدرن یا مطالعه آثار ادبی
  • 415 بازدید

جلسه دوم: دوشنبه 1 آذرماه ساعت 18 الی 20

 

با حضور

دکتر مهدی مالمیر

دکتر محمد یزدانی نسب

اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

پلتفرم نشست: اسکای روم

لینک ورود به نشست

https://www.skyroom.online/ch/yazdaninasab/tarikheejtemaee

 

افزودن نظرات