صفحه اصلی
هویت های قومی فلات ایران در دوره مفرغ (هزاره های چهارم وسوم ق.م)
  • 293 بازدید

انجمن های علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان برگزار می کنند

 

سخنران

دکتر کامیار عبدی

(استاد باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

دبیر نشست

دکتر ابراهیم کیانی مهر

(پژوهشگر تاریخ ایران)

 

زمان: پنجشنبه 4 آذر 1400 ساعت 19

لینک جهت ورود به جلسه: Sbu_history@

افزودن نظرات