صفحه اصلی
پیشینه بیماری‌های همه‌گیر در ادبیات ایران و جهان
  • 1124 بازدید

کروناوبینار معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در خوشه ششم تحقیقاتی «مبارزه با کرونا / آسیب‌شناسی دینی و اخلاقی» برگزار می‌کنند:

«پیشینه بیماری‌های همه‌گیر در ادبیات ایران و جهان»

بیماری‌های همه‌گیر چه بازتابی در ادبیات ایران و به ویژه ادبیات فارسی و ادبیات جهان داشته‌اند؟ بیماری‌های همه‌گیر چگونه در متون ادبی ایرانیان بازتاب یافته‌اند؟ استادان زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی در کروناوبینار دانشگاه شهید بهشتی به بیان نظرات و یافته‌های خود در این باره می‌پردازند.

سخنرانان: دکتر احمد خاتمی، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر بهمن نامور مطلق، دانشیار و پژوهشگر ادبیات تطبیقی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

زمان: سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ​​ساعت 17 تا 19

 

لینک دسترسی ب​رای عموم:

 

https://sbu.ac.ir/webinar