صفحه اصلی
کسب رتبه اول دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در دومین جشنواره روابط عمومی
  • 367 بازدید

کسب رتبه اول دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه و انتخاب این دانشکده به عنوان واحد برتر برای دومین سال پیاپی را به همه همکاران و اعضای دانشکده تبریک می گویم. از همه شما همکاران که با همراهی و مساعدت خود موجب کسب این موفقیت شدید تشکر می نمایم.

افزودن نظرات