صفحه اصلی
کنفراسن بین المللی انجمن علوم اجتماعی چین
  • 399 بازدید

 

کنفرانس بین المللی انجمن علوم اجتماعی چین در تاریخ 23 اکتبر 2021 (یک آبان 1400) به مناسبت صد و بیستمین سال تولد انسان شناس چین پروفسور کان یاگ، با سخنرانی انسان شناسان از کشورهای مختلف برگزار شد. در این کنفرانس به موضوعاتی مانند دولت ـ ملت مدرن و اجتماع ملی مردم چین پرداخته شد، دکتر سهیلا شهشهانی، انسان شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی از سخنرانان این کنفرانس بوده که به موضوعات کلی در انسان شناسی و جایگاه آن در علوم مختلف پرداخت و به دانشگاه هایی که به تدریس این رشته می پردازند و دروس مربوط به اقوام در دانشگاه های متفاوت اشاره نمود. در پایان نیز ایشان از طریق نمایش وبسایت اقوام به موضوع اقوام مختلف در ایران پرداخت.

افزودن نظرات