صفحه اصلی
کنفرانس مجازی جهان پس از کرونا
  • 1164 بازدید

انستیتو فرهنگی حافظ و خانه ایران در برلین برگزار کنند

 

کنفرانس مجازی جهان پس از کرونا

و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن

 

با حضور اساتیدی از ایران، آلمان، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا

 

سه­ شنبه 5 اسفندماه 1399 ساعت 16:30 به وقت ایران

 

 

 

 

افزودن نظرات