صفحه اصلی
گزارش برگزاری روز باز دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • 777 بازدید

برنامه روز باز دانشكده ادبيات و علوم انساني با هدف آشنايي داوطلبين ورود به دانشگاه با دانشكده ادبيات و علوم انساني روز سه شنبه 5 مرداد برگزار شد. در اين نشست كه به صورت مجازي تشكيل شد دكتر حجت رسولي مديريت حوزه رياست دانشگاه و دكتر احمد خاتمي رئيس دانشكده و هيات رئيسه دانشكده ادبيات و علوم انساني و مديران گروههاي آموزشي حضور داشتند.

افزودن نظرات